Ardıl Tercüme İle Simültane Tercümenin Benzer Yönleri Nelerdir?

Ardıl Tercüme İle Simültane Tercümenin Benzer Yönleri Nelerdir?

Ardıl tercümede tercüman ilk olarak konu hakkında bilgi sahibi olmak amaçlı konuşmacının notlarından faydalanır, kısa notlar alır. Daha sonra konuşmacı sunumunu yaparken ardıl tercüman kısa kısa notlar alır ve konuşmacı ardıl tercümana çeviri yapması için durduğu anda ardıl tercüman dinleyicileri konuşmayı çevirerek anlatır. Yani ardıl tercümede tercüman konuşmacıdan sonra devreye girer. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir. Ardıl tercümelerde simültane tercümede olduğu gibi teknik donanım kullanmak gerekmez, çevirmen aldığı notlar sayesinde kaynak dilden hedef dile çeviri işlemini gerçekleştirir. Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hâkimiyet gerektirir.

 

Yazılı çeviri de daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur. Dinleme, konuşma – telaffuz kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hâkimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir. Simültane tercüme sözlü tercüme türü olması bakımından ardıl tercümeyle benzer yönleri barındırır. Hem ardıl tercüme hem de simültane tercüme topluluk önünde konuşmayı gerektirir, bu sebeple hem ardıl tercüman hem de simültane tercümanın topluluk önünde konuşma becerisine sahip olması gerekir. Simültane tercüme bir kaç noktayla ardıl tercümeden ayrılır. Örneğin; simültane tercümede, teknik donanım sayesinde çeviri yapılır. Bu sayede bir konuşmacının konuştukları aynı anda birden fazla tercüman ile birçok dile tercüme edilebilir. Simültane tercüme, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilen bir tercüme yöntemidir ancak ardıl tercüme daha küçük toplantılarda tercih edilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir