Çocukların Tercihleri

giysi giydirme oyunları barbie giydir

 

Günümüzde milyonlarca insan gazete-dergi okumakta, radyo dinlemekte,

sinemaya gitmekte, televizyon seyretmekte ve internete bağlanmaktadır. Dolayısıyla

insanlar, her gün binlerce görsel ve işitsel mesaja maruz kalmakta; bu mesajlar kitle iletişim araçlarıyla kitlelere ulaştırılmaktadır. Çeşitli yollarla gelen bu mesajlar, her

yaştan insanın toplumsal yaşamında önemli bir yer kaplamaktadır.88

Kitle iletişim araçları, yüzyılımızın en etkin sosyalleştirme kurumlarından giysi giydirme oyunları birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar yoluyla toplumsal değerler, normlar, örf

ve adetler sosyalleşme sürecindeki çocuklara aktarılmaktadır. Kitle iletişim araçları

bir yandan çocukların sosyalleşmesine etki ederken, diğer yandan dış dünyayı

tanıyabilmelerine olanak sağlamaktadır. Her türlü bilgi ve yayının dünyaya

ulaştırılabildiği geniş iletişim ağı içerisinde en önemli kitle iletişim aracı, yüzlerce

yayın kuruluşunun yirmi dört saat yayın yapabildiği, kuşkusuz her evde bulunan

televizyondur. Dünyada ve ülkemizde televizyon, birçok aile için adeta çocuk bakıcısı haline

gelmiştir. Çocuklar, zamanlarının büyük bir bölümünü televizyon karşısında

geçirmektedir. Belli bir yaştan sonra çocuklar, televizyondaki program tercihlerini

kendi başlarına yapmaya başlamaktadır.89 Televizyon aile ilişkilerinde, arkadaş grubunda ve okulda, çocuğa rolörnekleri sunmaktadır. Televizyonda yer alan kahramanlar, çocuklar için model http://www.giysigiydiroyna.com/ olmaktadır. 90 Sosyalleştirme araçlarının her birinin, çocuğun hayatında kapladığı yeri veönemi farklıdır. Geniş veya çekirdek ailede büyüyen, sokakta oynayan veyaarkadaşlarını spor alanlarında gören, kalabalık veya sayıca daha az öğrencinin

bulunduğu bir sınıfta okuyan çocuğun, etrafındaki insanlardan etkilenme düzeyi ve

şekli de farklı olmaktadır. Benzer şekilde, en yaygın kitle iletişim aracı olan

televizyonu az ya da çok izlemek de çocuk üzerinde farklı düzeyde bir etki

oluşturmakta, izlenen program türleri, bu etkinin olumlu ya da olumsuz yönde

oluşunu tayin etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, sosyalleşme kuramları başlığı altında psikanalitik barbie giydir kuram, toplumsal benlik ve öğrenme kuramları incelenecektir. Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanalitik kuram, bilinç kategorileri, kişilik

yapısı ve psikoseksüel gelişim dönemleri olmak üzere üç temel yapı üzerine

kurulmuştur.91 Bu çalışmada, sosyalleşme kuramları boyutunda sadece kişilik

yapısından bahsedilecektir. Freud’a göre kişilik, id, ego ve süperego olmak üzere üç sistemden oluşmaktadır. Kişiliğin ilkel yönünü anlatan id, daima haz ilkesine göre hareket

etmekte, gerçek dışı ve mantık dışı isteklerle, bireyin içsel dürtülerinin hemen

doyurulması doğrultusunda bir işlevde bulunmaktadır.92 Freud’a göre, yaşamın ilk günlerinde idden oluşan ilkel yapı, ayrımlaşarakego ve süperegoyu oluşturmaktadır. Ego, kişilik yapısının gerçeklik ilkesine göre http://www.giysigiydiroyna.com/oyunu/barbie-giysi-giydirme-oyunlari.html hareket eden ve kısmen de olsa bilinçli olan bölümüdür. Akıl yürütme, problemçözme ve karar verme gibi üst düzeydeki zihinsel işlevlere de sahip olan ego, idingerçek dışı istekleriyle, süperegonun bunların karşılanmasına yönelik yasaklayıcıtutumları arasında bir arabulucu işlevi görerek, idin gereksinimlerinin karşılanmasınaçalışmaktadır. Kişiliğin üçüncü boyutunu oluşturan süperego, çocuğun çevresindeki makyaj oyunuinsanlarla etkileşimi sonucunda gelişir ve kişiliğin ahlâki yönünü temsil eder. Freud’un çağdaşı olan George Herbert Mead’e göre, kişilik çok boyutludur ve

toplumsal süreçlerin sonucunda gelişir ve bireyin benlik kavramı, toplumsal

etkileşimden ayrı düşünülemez. Benlik, kişinin kendisini geniş bir toplumun parçası

ve farklı bir birey olarak görmesi şeklinde tanımlanabilir. Mead’e göre, “Toplumu

kendine özgü bir biçimde oluşturan şey benliktir; ancak benliği de oluşturan http://www.giysigiydiroyna.com/oyunu/makyaj-yapma-oyunlari.html

toplumsal deneyimlerdir Mead’e göre benlik, üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, göstermelik eylemler veya temsili oyun ile oyundur. Birinci evreyi oluşturan ön

hazırlık aşamasında, çocuk kendi davranışlarını yargılama becerisine sahip değildir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir