Denetim Desteği

Denetim Desteği

Bir şirketin ayakta kalmasında en etkili bölümü muhasebe alanıdır. Maliyetler, nakit akışları iş hayatındaki kararları verirken birinci etken olduğundan, muhasebe ve raporlama konularının denetimi büyük önem taşımaktadır. Daha yalın bir anlatımla firmanın finansal durumunun o an nasıl olduğu, maliyetleriyle satışları arasında nasıl bir fark olduğunu bilmesi ve tüm bunların kaydının mevzuata uygun şekilde tutulması gerekiyor. Firma şeffaf bir şekilde o an finansal durumunun ne olduğunu bilecek ki buna göre yatırıma devam veya durdurma kararı alacak. Firmanın tüm kayıtları mevzuata uygun tutulacak ki kamuya karşı şeffaf bir şirket haline gelecek ve tüm yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği kolayca anlaşılacak. Muhasebe alanındaki değişikler sürekli olarak artmakta ve mevzuatlarla karmaşık hale gelmekte. Şirketler, olağan işlerini yaparken tüm işlem kalemlerini denetlemekte uygulamalardaki değişimlerden dolayı zorluklarla karşılaşıyor.

İş hayatındaki uygulamalar sürekli değişiyor, farklılaşıyor. Hal böyle olunca bu şekillenmeye ayak uydurmak, daha çabuk adapte olmakta şirketler zorluk çekebiliyor. Değişen uygulamalarla denetim de zorlaşıyor. Değişimin sürekli olması her şirket yönetimini, hızlı anlamaya ve uyumlu olmaya mecbur bırakıyor. Şirket yönetimleri,  yönetim kurulları, denetim  komiteleri ve denetçiler bu sürece ayak uydurmakta pek de etkili olamayabiliyor. EY Türkiye, finans ve raporlamadaki tüm değişiklikleri, karmaşık mevzuatları sade ve kolay anlaşılır hale getirerek şirketlerin hızlı uyum sağlamasına yardımcı oluyor. EY Türkiye’nin bağımsız denetim hizmeti ile muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, finansal muhasebe, finansal tablo denetimi, usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık konularındaki uygulamalara kolay uyum sağlanıyor. EY Türkiye önerileri ile şirketlere başarının yolunu gösteriyor. Sunduğu danışmanlık ve denetim ile de adım adım başarıya götürüyor. Şirketleri çoğu yüklerden kurtardığını da söyleyebiliriz.

Hem denetim hem de danışmanlık hizmetleri sunan EY Türkiye, şirket yönetimlerini eleştirerek eksikliklerin giderilmesi konusunda destek oluyor. Şirketlere başarı ve yeni uygulamalara alışma sürecinde yol gösteriyor. Denetim komitelerine, yatırımcılara, paydaşlara net bilgiler sunarak şirketin güven yaratmasında katkı sağlıyor. Herkese sunulan şeffaf bilgiler ile şirketlerin başarı elde etmesi kaçınılmaz hale geliyor.