Emlak Alanında Öncü

Modern ülkelerin bundan sonra bilişim sektörüne ağırlık verdiklerini ve sanayilerini meslek gücünün daha ucuz bulunduğu ülkelere aktardığını görmekteyiz. memleketimiz, daha sanayileşmesini tamamlamadan Dünya üzerinde bu değişime gidilmesi bizlere gelişimimizi nereye doğru yönlendireceğimiz sorusunu sordurtmuştur. ülkemiz, hala gelişmekte olan ülkeler arasındadır ve yıllardır bilişime yatırımda bulunan ülkelerle bu piyasada yarışması oldukça kolay değildir. % bilişime sırt çeviremez de nedeniyse endüstri benzeri hızlı yanıt sağlayan bir alan değil ve nitelikli elemana, parasal kaynağa epey ihtiyacı olan bir alan. ülkemiz, bu noktadaki ilk açığını sanayide bulunduğu benzeri küresel kuruluşları ekonomisinin içinde barındırarak sağlamayı planlamakta. Son 10 yılda yapılan 500 bin konut da Türkiye’yi cazip yatırım ve hayat merkezlerinden birine çevirmenin parçası. Konut sektöründeki yatırımların sırf yerli yatırımcıların odağında olmayışından bunu anlayabilmekteyiz. Son devirde Amerika’nın İstanbul borsasından uzaklaşması herkesi telaşlandırmış durumda.

İstanbul borsasındakini beklenmeyen değişim Türk Lirası’nın değer kaybı yaşamasına sebep oldu. Durum böyle olunca zaten gayrimenkul üstünden yatırım yapmayı seven biz ülkemiz halkını emlak piyasasına eskisinden daha fazla yönlendirdi. türkiye ekonomisindeki son dinamikler göz önünde bulundurulduğunda kağıt üstündeki yatırımlar yerine, emlak gibi somut değerler üzerinden giden bir alan yapısının sebep cazip geldiği apaçık ortadır. Son Avrupa krizini de ele aldığımızda finansın ne kadar hassas bir saha olduğunu görebilmekteyiz. İçinde bulunduğumuz sistem krizlerden beslenir ve genişler, hızlı büyümelerde bu nedenle nakit akışının kesimi büyük tıkanmalara yol açabilir; Fakat gayrimenkul, değer kazanımında azalma gösterse de iflas ve eksi değerleri bizlere çok nadir gösterir. Gelişen ekonomilerde krizler, çağdaş ülkerinkinden daha sarsıcı bir etkide bulunmaktadır nedeniyse azimli parasal politikaların önünde krizler en büyük engeldir. Emlak, bu nedenle büyük riskler peşinde koşmayan bizler adına her süre zaruri olan bir kazanç vasıtası olmuştur. Memleketimizin bilişim alanındaki çömezliği sanayiye tam olarak sırt çevirmesini engelliyor; Fakat büyük şehirlerindeki endüstri yatırımlarını daha az çağdaş şehirlerine aktarma planı içerisinde. istanbul sanayisinin gün geçtikçe İzmit’e kayması da bunun bir göstergesidir. Yapılan konutlar, beklenen geliri kolaylaştırır ise hızlı kentleşme yoluyla ülkemiz, bu alanda ivedi bir gelişme gösterecek ve küresel ekonominin daha büyük bir parçası olmayı başarabilecektir.

Emlak hakkında daha fazla bilgi için
http://www.emlaksergisi.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir