Tag Archives: turan düşüncesi

Kızılelma- Altınpost Yayıncılık

Türkler asırlardır cihan hakimiyetini hak etmiş ve bu uğurda canını feda edecek tek millettir. Bu hedef doğrultusunda en büyük gelenektir Kızıl Elma. Tarih boyunca ilerlemenin sembolü kabul edilen Kızılelma Roma’da bulunan San Pietro Bazilikası’nın mihrabında bulunan altın top olduğu ileri sürülmektedir. Oğuz Türklerinden bu yana