İnşirah Suresi

İnşirah suresi, Kuran-ı Kerim’in 98.suresidir ve sekiz ayet olarak inmiştir. İnşirah kelimesinin türkçe anlamı ise “gönül açıklığı,iç ferahlığı” manasına gelmektedir. Şerh suresi olarakta bilinen İnşirah suresi her güçlükle beraber bir kolaylık olduğundan bahseder.

Evet her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O halde (işlerinden) boş olduğun zaman uğraş (ibadetle meşgul ol) ve Rabbine rağbet et (O’nun rızasını, O’nun sevgisini kazanmağa çalış)”

Bu ayetin mealinden de anladığımız tam olarakta bu. Bütün güçlüklere rağmen bir kolaylık vardır, ibadet et ve rabbine yönel. Çok güzel manalar taşıyan inşirah suresi “Duha” suresinden sonra inen ve mealen birbirinin devamı niteliğinde surelerdir.

Surenin tam meali ise ;

1- (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3- Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4- Senin şânını yükseltmedik mi?
5- Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6- Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7- Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8- Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Her surenin fazileti ve içeriği farklıdır. inşirah suresinin faziletleri de bir nevi “motivasyon” tam kelime karşılığını bulmasa da anlamanızda faydası olacaktır. İçiniz daraldığında ve sıkıldığınızda bu sureyi okuyun ve anlamı sizlere ferahlık verecektir. Bunu sakın surenin arapçasını okudum ferahlayacağım deyip beklemeyin. Elbette ki Yüce Mevlanın sözlerini okumak ferahlık getirecektir. Ama sadece arapçasını değil Türkçe mealini de okuyun ki yüce yaradan bizlere ne söylemiş anlayın.

Bu sure çok güzel anlam içeren ve insanı kendine getirecek surelerden bir tanesi.Halk arasında inşirah olarak çok bilinmese de “elemneşrahleke” dediğiniz zaman hemen akla gelen suredir.

Her sure farklı anlamlar içermektedir. Bu surenin ana konusu ise adının mealinden de anlayacağımız üzere gönüş açıklığı, iç ferahlığıdır. Düşmeyin yılmayın bütün güçlüklerle beraber bir kolaylık vardır değerli dostlarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.