Motorlu Taşıtlar Vergisinin Hesaplamaları

Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) gösterge faiz oranları da tüketici kredileri faiz oranlarında olduğu gibi düşme eğilimindedir. 30 Nisan 2003 tarihi itibariyle DİBS gösterge faiz oranı yüzde 52,9, T.C. Merkez Bankası hesaplama gecelik borç verme faiz oranı

12 ise yüzde 48’dir. 2005 yılında DİBS gösterge faiz oranı yüzde 15’ler seviyesine kadar gerilemiş, 2006 Eylül itibariyle artış olmuşsa da (yüzde 21,8), 2007 yıl sonu itibariyle yüzde 16 seviyelerinde kalmıştır. Aynı şekilde T.C. Merkez Bankası gecelik hesaplama borç verme faiz oranı 2003 yılında yüzde 50 sevilerinden, 2006 yılı Nisan ayına kadar olan dönemde yüzde 16’lara kadar gerilemiş, 14 Aralık 2007 tarihi itibariyle yüzde 20 olarak belirlenmiştir.

Tüketicilere sunulan mevduat ve repo gibi alternatif yatırım araçlarının faizlerine baktığımızda ise bankaların mevduat, repo faizlerini kredi faizleri ile birlikte Merkez Bankası faizlerine paralel olarak artırdıkları hesaplama veya düşürdükleri görülmektedir. 2003 yılı Mart dönemi itibariyle bir yıl vadeli tasarruf mevduatına verilen ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 46’larda, bankaların müşterileri ile yapmış olduğu repo faiz oranları yüzde 40’lar seviyesinde iken, tüketici kredileri içinde en yüksek faiz uygulanan nakit tüketici kredi faizleri yüzde 53’lerde ve bankaların kredi kartlarına uyguladıkları faiz ise yüzde 85’ler seviyesindedir. 2005 yıl sonuna geldiğimizde tasarruf mevduatına verilen ortalama faiz ile bankaların müşterileri ile yapmış olduğu repo faizi sırası ile yüzde 16,6 ve 11,6 ya gerilemiştir. Tüketici kredisi faiz oranı, tasarruf http://www.hesaplamak.net/kredi-karti-gecikme-faizi-hesaplama.html mevduatına verilen ortalama faiz oranı ve bankaların müşterileri ile yapmış olduğu repo faiz oranları düşme eğilimlerini korurlarken (2007 yıl sonu itibariyle sırası ile yüzde 22,6, yüzde 16,95 ve yüzde 14,33) kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarının düşmediği, özellikle

2006 yılı ve 2007 yıllarında yüzde 75-80 bandını koruduğu görülmektedir. Bankaların kredi kartlarına uyguladıkları faizin oldukça yüksek olması, faiz marjının da oldukça yüksek olmasına ve bankaların mevduat ve repo gibi yatırım araçlarından mtv sorgulama oluşan faiz giderlerini, tüketici kredilerinden elde ettikleri faiz gelirlerinden daha çok kredi kartlarından elde ettikleri faiz gelirleriyle karşıladıkları görülmektedir.

2007 yılı sonu itibarıyla değerlendirildiğinde 6 büyük bankanın bireysel kredi kartı piyasasının yüzde 86.4’ünü oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu bankaların müşterilerine kredi kartı yolu ile sağladıkları taksit olanaklarına bakıldığında, taksitli kredi kartları tutarının toplam bireysel kredi kartları tutarının ortalama yüzde 37’sini açıkladığı mtv sorgulama görülmektedir. Ayrıca, bu oranın içinde bulunduğu yükseliş trendinin 2007 yılında tersine döndüğü görülmektedir. Kredi kartı piyasasının yaklaşık yüzde 86’sını oluşturan 6 bankanın kredi kartından elde ettikleri faiz gelirlerinin kredilerden elde edilen faiz gelirleri içerisindeki payı değerlendirildiğinde, kredilerden alınan faizlerin yaklaşık yüzde 10 ilâ yüzde 35’lik bölümünün kredi kartından alınan faiz gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Benzer şekilde, kredi kartından alınan faiz gelirlerinin toplam faiz gelirleri içerisindeki payı itibariyle de durum değerlendirildiğinde söz mtv sorgulama konusu bankaların büyük çoğunlukla bu oranının sektör ortalaması üzerinde seyrettiği görülmektedir. Sektör için söz konusu oran 2007 yılında yaklaşık ortalama yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.